Informacja dla rodziców/ opiekunów prawnych

Szanowni Państwo!

Pobyt dziecka w przedszkolu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ekspozycji na czynniki potencjalnie chorobotwórcze zarówno dla wychowanków jak i pracowników placówki.

W załączeniu przekazuję państwu dokumenty, z którymi należy się zapoznać. Proszę o wnikliwą analizę załączonych procedur, gdyż jesteście Państwo zobowiązani do podpisania oświadczenia o znajomości tych zasad.

Od 1 września 2023 r. obowiązujące w Przedszkolu nr 7 procedury zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego uległy drobnej modyfikacji.

Poniżej najważniejsze zmiany i przypomnienie zasad obowiązujących. Zachęcam do zapoznania się z załączonym dokumentem w całości. Najważniejsze zmiany dotyczą przyprowadzania i odbierania dzieci. Postanowiliśmy, że będziecie mogli Państwo wchodzić do szatni dzieci.

Najważniejsze zapisy nowej procedury:

Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.30 - z uwagi na wykonywanie innych obowiązków przez pracowników placówki dyżurujących w holu.

Opiekunowie mogą wchodzić do szatni dzieci zlokalizowanych na parterze. Nie wchodzimy na piętro.

Zaleca się, aby rozbieranie i ubieranie dzieci odbywało się w sposób sprawny – unikamy przedłużania zajmowania miejsca w szatni, w szczególności szatni grupy 1, która jest szatnią przejściową. 

W placówce stosuje się taką organizację pracy, która zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się dzieci, rodziców i pracowników.

Do przedszkola przyprowadzane jest dziecko zdrowe: bez gorączki, kaszlu, kataru i objawów alergii.

Rodzic zobowiązany jest do złożenia wypełnionego formularza kontaktowego, złożenia oświadczeń i wyrażenie zgody na pomiar temperatury (załącznik nr 1 do procedury).

Uprzejmie proszę o wypełnienie i przekazanie pracownikowi - można będzie to zrobić na zebraniu, będą dostępne druki, można wrzucić do naszej muchomorkowej skrzynki. Druki będą również dostępne w małym holu przedszkola, bardzo proszę o dopełnienie formalności.