Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 dla dzieci nowych odbywać się będzie w terminie od 7 marca /godz. 12.00/ do 18 marca 2022 r. /godz. 16.00/.

W tym terminie należy wypełnić wniosek elektronicznie na stronie https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk lub ręcznie w formie papierowej i złożyć w placówce pierwszego wyboru wraz z wymaganymi załącznikami. 

W załączeniu dokumenty z którymi należy się zapoznać. Proszę zwrócić uwagę na zasady rekrutacji - są tam wymienione dokumenty, które należy dołączyć do wniosku w celu potwierdzenia zaznaczonych kryteriów.