Wizyta Strażników Miejskich i udział przedszkolaków w programie profilaktycznym.

Bezpieczne dzieciństwo” program na rzecz zmniejszenia skali zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w różnych codziennych sytuacjach życiowych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej wyszczególnią rodzaje zagrożeń oraz sposoby ich unikania. Program składa się poniższych pakietów edukacyjnych:

Bezpieczeństwo w drodze do/ze szkoły” zakłada:

 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach
 • Nauczenie prawidłowych reakcji w sytuacji

Bezpieczeństwo w czasie zabawy” obejmuje:

 • Przedstawienie dzieciom informacji o bezpiecznych miejscach zabawy
 • Przestrzeganie dzieci przed igraniem z niebezpiecznymi przedmiotami
 • Zachęcenie do bezpiecznych rodzajów zabaw

Bezpieczeństwo na wakacjach” porusza tematykę:

 • Bezpiecznych miejsc letnich zabaw związanych z kąpielą oraz z użyciem sprzętu sportowego
 • Podstawowych zasad profilaktyki przeciwalkoholowej oraz antynikotynowej

Bezpieczeństwo w czasie ferii” zawiera:

 • Podstawowe zasady i reguły związane z fajerwerkami i innymi materiałami pirotechnicznymi
 • Pouczenia na temat bezpiecznego uprawiania sportów zimowych

Bezpieczeństwo w kontakcie z obcą osobą” służy:

 • Wykształceniu właściwych reakcji na oferty nieznajomych dorosłych
 • Poinstruowaniu dzieci o konieczności zachowania ostrożności przy udzielaniu informacji o charakterze osobistym