Celem inwestycji było  ograniczenie  zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, poprzez podniesienie parametrów termoizolacyjnych, modernizację i regulację instalacji grzewczej, a co za tym idzie, podniesienie parametrów użytkowych z jednoczesnym  obniżeniem kosztów utrzymania.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował m.in.

 • Docieplenie i hydroizolacja  ścian zewnętrznych fundamentowych  i piwnicznych;
 • Hydroizolacja wewnętrznych ścian fundamentowych i piwnicznych;
 • Docieplenie ścian zewnętrznych  kondygnacji nadziemnych;
 • Docieplenie ścian  wewnętrznych poddasza oddzielających pomieszczenia  ogrzewane od nieogrzewanych;
 • Docieplenie  stropu  podcienia przy wejściu głównym do budynku  od strony zachodniej;
 • Docieplenie stropu  nad nieogrzewaną piwnicą;
 • Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w poziomie  poddasza nieużytkowego;
 • Docieplenie fragmentu dachu skośnego nad częścią ogrzewaną;
 • Wymiana pokrycia dachu wraz z remontem  więźby dachowej;
 • Docieplenie i remont kominów z wymianą  czap betonowych;
 • Rozbiórka  zadaszeń betonowych nad wejściami do budynku, montaż zadaszeń systemowych;
 • Remont murka przy tarasie zewnętrznym;
 • Wymiana drzwi zewnętrznych;
 • Wymiana stalowych krat okiennych;
 • Wymiana  zabudowy w formie krat stalowych  przy głównym wejściu do budynku;
 • Wykonanie opaski wokół budynku z odtworzeniem nawierzchni rozebranych w trakcie  robót izolacyjnych;
 • Odbudowa rozebranych schodów  zewnętrznych  betonowych z murkami oporowymi i balustradami;
 • Wymiana  rynien i rur spustowych;
 • Wymiana obróbek blacharskich;
 • Przełożenie  istniejących elementów  (tablic informacyjnych, szyldów  itp. ) na ocieploną elewację;
 • Modernizacja instalacji c.o. – montaż dodatkowych  grzejników  i regulacja instalacji;
 • Przełożenie zewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
 • Przełożenie instalacji odgromowej, ułożenie bednarki uziemiającej;
 • Wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku na oświetlenie LED;
 • Wykonanie rozdzielnicy RO;
 • Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach schronu;
 • Wycinka zieleni kolidującej z robotami i wykonanie nasadzeń zastępczych, oraz odtworzenie      zieleni niskiej naruszonej z w trakcie robót;
 • Odtworzenie wszystkich elementów po wykonanych robotach zewnętrznych i wewnętrznych  jak opaska wokół budynku, zieleń  urządzana, istniejące zagospodarowanie terenu.

Wykonawca inwestycji: PHU Labar
Czas realizacji: marzec 2020 - sierpień  2020 r.
Koszt realizacji: ok. 1,2 mln zł

http://www.drmg.gdansk.pl/index.php/tm-zrealizowane/2312-termomodernizacja-budynku-przedszkola-nr-7-przy-ul-ks-jozefa-zator-przytockiego-7-w-gdansku-w-ramach-projektu-g1-kompleksowa-modernizacja-energetyczna-budynkow-oswiatowych-oraz-sportowych-nalezacych-do-gminy-miasta-gdanska-w-latach-2017-2020