Program Gdańsk – jeMy zdrowo zainicjowany został przez gdańskich rodziców, którzy zwrócili uwagę na konieczność poprawy działań placówek oświatowych w kwestii żywienia zbiorowego dzieci. Komunikowane przez rodziców potrzeby zyskały poparcie u władz miasta, dzięki temu program jest kolejnym działaniem na rzecz promocji zdrowia młodych gdańszczan. Realizacje programu powierzono Ośrodkowi Promocji Zdrowia, natomiast za cel postawiono poprawę jakości żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w Gdańsku.

Mamy zaszczyt poinfirmować Państwa, iż nasze przedszkole uzyskało certyfikat Gdańsk- Jemy zdrowo. Więcej informacji na temat programu:

http://jemyzdrowo.edu.pl/o-projekcie